Kleimert, Hans   (S)

Hemadress:
Lillstigen 18
661 31  SÄFFLE

Telefon bostad: 0533-138 47

 Samtliga nuvarande politiska uppdrag
Historik

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)TroInt 6.1 är utvecklat av Imega System AB tillsammans med Troman AB

Säffle kommun, Kanaltorget 1, 661 80 Säffle - Tel 0533 - 68 10 00 E-post: kommunen@saffle.se