Medlemmar i Centerpartiet med politiska uppdrag

Alegod, Karoliina
Andersson, Nadejda
Andersson, Tommy
Andersson, Madeleine
Andersson, Kenneth
Andersson, Lars
Andersson Pettersson, Agneta
Blom, Marianne
Bäckström, Daniel
Bäckström, Margareta
Bäckström, Veronika
Bäckström, Markus
Carlsson, Sven-Erik
Dotcheva, Anelia
Edvardsson Kyrk, Birgitta
Einevik Bäckstrand, Kerstin
Ekberg, Iréne
Enneby, Bengt
Evestam, Erik
Evestam, Jenny
Forsberg, Margareta
Fridlund, Thomas
Gunnman, Lisbeth
Gustafsson, Börje
Haby, Cecilia
Hagelbrand, Jan
Haglund Forsberg, Anna
Harstad, Eva
Håkansson, Peter
Högfäldt, Lena
Jakobsson, Göte
Johansson, Britt-Marie
Johansson, Niklas
Jonsson, Sara
Karlsson, Patrik
Karlsson, Anita
Karlsson, Anna
Karlsson, Lena
Koppfeldt Scott, Christina
Lundquist, Christer
Nilsson, Anders
Nyborg, Anders
Olsson, Maria
Olsson, Ingvar
Olsson, Marianne
Olsson, Henrik
Olsson, Jerry
Ottosson, Irene
Ottosson, Lars-Olof
Pettersson, Felicia
Rogne, Dag
Scott, Claes
Sonesson, Lena
Svanström, Alf
Svensson, Kurt
Svensson, Timmy
Tengelin, Christer
Truvered, Ulf
Täppers, Karin
Törner, Ragnar
Westerberg, Lisbet
Vestlund, Lisbeth
Widing, Ralph
Wistrand, Gudrun
TroInt 6.1 är utvecklat av Imega System AB tillsammans med Troman AB

Säffle kommun, Kanaltorget 1, 661 80 Säffle - Tel 0533 - 68 10 00 E-post: kommunen@saffle.se