Medlemmar i Sjukvårdspartiet i Värmland med politiska uppdrag

Agdén, Helene
Ahlstrand, Mats
Brunzell, Björn
Dahlin, Anita
Dillner, Björn
Dzafic, Asema
Fogelberg, Erik
Fredriksson, Inga-Lill
Granvik, Helena
Hejll, Birgitta
Hidén, Sebastian
Jacobsen, Monica
Jansson, Erik
Karlsson, Patrik
Liedberg, Nils
Melitshenko, Ann
Ohlson, Kjell
Olsson, Maria
Pettersson, Leif
Rosell, Ingalill
Skogh, Maria
Ström, Örjan
Svensson, Lena
Tingberg, Therése
Utterdahl, Michael
Utterdahl, Marianne
Wargh, Elisabeth
Welin Fogelberg, Ingegerd
Wernberger Dahlin, Karin
Wilhelmsson, Margareta
Wold, David
von Dolwitz, Iréne
TroInt 6.1 är utvecklat av Imega System AB tillsammans med Troman AB

Säffle kommun, Kanaltorget 1, 661 80 Säffle - Tel 0533 - 68 10 00 E-post: kommunen@saffle.se